Melasma, nieuwe onderzoeken naar effectieve behandelingen

melasma

In de volksmond ook wel zwangerschapsmasker genoemd. Maar past deze term nog wel bij deze huidaandoening? Nieuw onderzoek heeft de oorzaak en aanpak van melasma onder de loep gelegd. 

 

Eerst een aantal oude feiten op een rijtje: 

  • Melasma kenmerkt zich als grillige en donkere (pigment)vlekken, centraal in het gezicht; 
  • Het komt voor bij 8,8% tot 40% van de bevolking en dit is sterk afhankelijk van de etniciteit en het geografisch gebied; 
  • Melasma kan ontstaan door hormonale veranderingen; 
  • Melasma kán ontstaan tijdens de zwangerschap. 

En dan nu de nieuwe onderzoeken! Er werd tot op heden dus aangenomen dat puur en alleen de hormonen de reden waren van het ontstaan van het ‘zwangerschapsmasker’. Een extra factor, die nooit eerder was meegenomen, is het feit dat vrouwen in de laatste fase van de zwangerschap relatief meer vrije tijd buiten doorbrengen, in de zon. Een extra 10 uur per week in de buitenlucht verhoogt de kans op het ontstaan van melasma tijdens de zwangerschap met maar liefst 27%.  

melasme before after

Een stukje verdieping 

Melasma heeft niet alleen te maken met onze melanocyten (pigmentcellen), want ook andere cellen (keratinocyten, fibroblasten, mestcellen, endotheelcellen en mogelijk ook de sebocyten) spelen een rol. 

De complexe aandoening brengt verschillende pathomechanismen met zich mee:
 

  • Ongepaste activering van melanocyten en keratinocyten;  
  • Aggregatie (samenklontering) van melanine en melanosomen in de epidermis en dermis; 
  • Verhoogd aantal mestcellen; 
  • Solaire elastose; 
  • Verandering van het basaalmembraan; 
  • Verhoogde vascularisatie. 

 

Als we bovenstaande in beschouwing nemen en nu eens kijken naar de pathomechanismen die horen bij ‘photo-aging’ (huidveroudering door chronische blootstelling aan de zon). We zien dan eenzelfde rijtje pathologische symptomen, namelijk een verhoogd aantal dermale mestcellen, zonne-elastose, een veranderd basaalmembraan én verhoogde vascularisatie.  

 

Studies en onderzoeken 

Nieuwe onderzoeken laten hiermee zien dat melasma misschien wel het beste behandeld kan worden door het te benaderen als een photo-aging aandoening. Dit betekent dat er met meer cellen in de huid rekening moet worden gehouden, in plaats van alleen te kijken naar de melanocyten. Deze cellen moeten weer op een gezonde manier met elkaar communiceren. 

 

Een dubbelblinde-placebo-gecontroleerde-studie liet zien dat Polypodium leucotomos (afgekort met PLE), een waardevolle toevoeging is bij een standaardbehandeling van melasma. Al jaren is bekend dat PLE als een krachtige antioxidant werkt tegen zonverbranding. Het gunstige effect bij melasma is nog niet goed te verklaren. Waarschijnlijk maakt het de huid weerbaarder tegen de ongunstige pigmentstimulatie door de ultraviolette-B stralen (UV-B) van de zon. 

 

Melasma is en blijft een hardnekkige en uitdagende aandoening om te behandelen. Het traject bestaat uit meerdere behandelingen en het recidiefpercentage is hoog. Om die reden blijft intensieve en langdurige zonbescherming de absolute bouwsteen van de behandeling. Een zonnefilter moet een breed spectrum bescherming bieden tegen UVA en Zichtbaarlicht (HEV) en een hoge zonbeschermingsfactor (SPF) bevatten.

 

Effectieve behandelingen 

Daarnaast blijkt uit verschillende onderzoeken dat combinatie therapieën, zoals microneedling met tranexamine zuur of peelings, met topische hydrochinon en polypodium leucotomos (PLE) het meest effectief zijn.  

 

Voor het beste advies en de juiste aanpak van photo-aging/melasma kun je terecht voor een vrijblijvend consult. 

Left Menu Icon