Privacy Statement

Deze privacyverklaring geeft weer hoe er bij Van Lennep Kliniek met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De onderneming Van Lennep kliniek B.V.  647966447 (KvK ) gevestigd te Den Haag

 

Contactgegevens:

Mail: info@vanlennepkliniek.nl

Tel: 070 737 00 88

 

Het gebruik van persoonsgegevens

Van Lennep Kliniek verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via de email, het intakeformulier, de website, via social media, telefoon, app, sms, post en/of mondeling. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verkregen via derden in het kader van de beroepsuitoefening of dienstverlening.

 

Van Lennep Kliniek verwerkt o.a. de volgende (bijzondere) persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Foto’s
 • Burgerservicenummer
 • Gegevens van belang voor het uitvoeren van de behandeling bijv. (medische) gegevens.

 

Doeleinden

Van Lennep Kliniek verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar medische dienstverlening en de beroepsuitoefening van van arts en huidtherapeut. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt om de financiële belangen en/of commerciële belangen van Van Lennep Kliniek te dienen.

 

Grondslagen

Van Lennep Kliniek verwerkt deze persoonsgegevens op de volgende gronden:

 • Het uitvoeren van de een behandeling in opdracht van u;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen zoals bijv. identificatie in het kader van de richtlijnen van de Inspectie van de Gezondheidszorg. (IGJ)
 • Beheer van het elektronisch patiëntendossier;
 • Facturering en het zo nodig innen van gelden al dan niet middels incassomaatregelen;

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Van Lennep Kliniek zal persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw expliciete toestemming, tenzij de doorgifte geschiedt in het kader van bovengenoemde grondslagen. Met de hier bedoelde derde is dan een verwerkingsovereenkomst gesloten.

 

 

Website, links naar andere websites/social media

Onze website kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Ook de social media knoppen op onze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken zoals. LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram. Van Lennep Kliniek is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

 

Bewaartermijn

Van Lennep Kliniek zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Voor u is in dat kader relevant om te weten dat de bewaartermijn ten behoeve van beroepsaansprakelijkheid 20 jaar is zodat de door u verstrekte persoonsgegevens ook gedurende maximaal 20 jaar bewaard kunnen worden.

 

 • Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een verzoek  (zie onderaan deze pagina).
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 20 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief (zie boven).
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.

Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.
In geval van behandeling worden aanvullende overeenkomsten getekend.  

 

Wij zijn transparant – uw rechten

U heeft het recht om Van Lennep Kliniek te verzoeken inzage te geven in uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek tot inzage ontvangt u binnen een redelijke termijn een overzicht van uw door ons verwerkte en/of bewaarde persoonsgegevens.

 

Voor het opvragen van deze persoonsgegevens kunt u een email sturen naar drs. L.J. Holst waarna wij de procedure zullen opstarten. U heeft daarnaast het recht bezwaar te maken tegen de verwerking of het bewaren van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om een verzoek te doen tot rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Het is daarbij goed om te realiseren dat een beroep op de hiervoor genoemde rechten kan worden afgewezen indien het verwerken van uw persoonsgegevens in het belang is van een correcte uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht, vanwege een beroep op het beroepsgeheim van de arts of het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is vanwege de wettelijke vereisten die hiervoor gelden.

 

Indien u daartoe aanleiding ziet, heeft u tenslotte het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vestigingen Van Lennep Kliniek

Den Haag

Let op onze aangepaste openingstijden.

Frederikstraat 70
2514 LM Den Haag
Telefoon: 070-737 00 88
Openingstijden:

Ma: 09:00 – 21:00
Di t/m za: 09:00 – 17:30
Parkeren: betaald parkeren
Routebeschrijving

 

Den Haag

Let op onze aangepaste openingstijden.

Willem Witsenplein 7
2596 BK Den Haag
Telefoon: 070-737 00 88
Openingstijden:
Ma / di / wo / vr: 09:00 – 17:30
Do: 09:00 – 21:00
Za: 09:00 – 17:30 (even weken)

Parkeren: gratis parkeren
Routebeschrijving

 

 

Oegstgeest

Let op onze aangepaste openingstijden.

De Kempenaerstraat 28
2341 GM Oegstgeest
Telefoon: 070-737 00 88

Openingstijden:
Ma t/m vr: 09:00 – 17:30
(tijdelijk op zaterdag gesloten)
Parkeren: parkeerschijf

Routebeschrijving

Left Menu Icon