Klachtenregeling

Home Contact

Klachtenregeling

Wilt u een klacht melden?

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling of dienst bij de Van Lennep kliniek. Gelukkig hebben wij speciaal voor onze klanten een duidelijke procedure waarmee de klacht in behandeling wordt genomen. Wij nemen een klacht uitermate serieus, omdat wij altijd willen blijven verbeteren.

 

Graag gaan we met u in gesprek over datgene waarover u ontevreden bent. Maar ook zonder gesprek kunt u een klacht bij ons melden. Vraag hiertoe het klachtenformulier aan bij één van onze medewerkers of via Info@vanlennepkliniek.nl. We proberen uiterlijk binnen 4 weken uw klacht naar tevredenheid af te handelen.

 

Indien u niet direct uw klacht met de behandelaar bij Van Lennep Kliniek wilt bespreken dan kan dat via onze externe klachtencommissie. Op grond van de nieuwe Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg (de Wkkgz) zijn zorgverleners, waaronder cosmetisch artsen, verplicht zich aan te sluiten bij een erkende Geschilleninstantie en te voorzien in een onafhankelijk klachtenfunctionaris. Wij zijn vanaf 2016 aangesloten bij de Geschilleninstantie en onafhankelijk klachtenfunctionarissen van DOKh, dokh.nl.

 

Onderstaand patiëntenfolders over de klachtenregeling en geschillen behandeling:
Patiëntenfolder klachtenregeling DOKh (PDF)
Patiëntenfolder geschillen behandeling (PDF)

 

Onderstaand de brochure over de klachtenregeling van DOKh:

Een klacht over uw arts

U heeft een klacht over uw arts. Wat nu?

 

Klachtenregeling DOKh

Een goede relatie tussen u en uw arts is belangrijk. Soms gebeuren er helaas dingen die deze relatie verstoren. U bent ontevreden, u zit met een klacht.
Deze brochure geeft informatie over wat u kunt doen als u een probleem met uw arts heeft. U leest wat de mogelijkheden zijn om uw klacht op te lossen en op welke wijze er binnen de klachtenregeling van DOKh met uw klacht wordt omgaan.

 

Er samen uitkomen

Probeer eerst in een persoonlijk gesprek met uw arts het probleem te bespreken en op te lossen. Lukt dit niet, dan brengt uw arts u in contact met de klachtenfunctionaris van DOKh.

 

Klachtopvang

U krijgt een gesprek met de klachtenfunctionaris. Deze vangt u met uw klacht als het ware op. De klachtenfunctionaris ondersteunt u gedurende het traject. U kunt hier terecht met uw vragen, u krijgt advies en zo nodig hulp bij het schriftelijk formuleren van de klacht.
Als uw klacht helder is, gaat u samen met de klachtenfunctionaris aan de slag om naar een oplossing te zoeken.

 

De eerste optie die meestal gekozen wordt is klachtbemiddeling. U kunt bij uw klachtenfunctionaris aangeven of u hiervoor open staat.

 

Klachtbemiddeling

Veel klachten kunnen opgelost worden in een gesprek waar een onpartijdige bemiddelaar aan tafel zit.
Als zowel u als uw arts aangeven dat bemiddeling gewenst is, dan volgt binnen twee weken een eerste bemiddelingsgesprek. De klachtenfunctionaris treedt op als bemiddelaar.
Tijdens de bemiddelingsgesprekken krijgen u en uw arts de gelegenheid om toelichting te geven op de gebeurtenis(sen). Als het begrip over en weer groeit, ontstaat vaak weer een werkbare situatie. Het uiteindelijke doel van de bemiddeling is de relatie tussen u en uw arts te herstellen.

 

Spelregels

 • Hulp van de klachtenfunctionaris, de klachtbemiddeling en klachtbehandeling zijn voor u kosteloos.
 • Bemiddeling is pas geslaagd als beide partijen het hier over eens zijn.
 • Bij bemiddeling wordt uitgegaan van wederzijds respect en vertrouwen.
 • Alle betrokkenen in het traject gaan uiterst zorgvuldig om met uw privacy en hebben een geheimhoudingsplicht.
 • De volledige klachtenregeling is te downloaden op www.dokh.nl

 

Komt u er samen met de klachtenfunctionaris niet uit?

Komt u er ondanks de bemiddelingsgesprekken niet uit, dan ondersteunt de klachtenfunctionaris u bij een eventuele volgende stap. Uw klacht wordt dan een geschil.

 

Stichting DOKh
Afdeling Klachten en Geschillen
Robijnstraat 6
1812 RB ALKMAAR
Tel: 072-520 83 25
Website: www.dokh.nl

Heeft u nog vragen?

Eerste consult t.w.v. € 50,- is gratis

Nieuwsberichten, acties en feitjes

Op de hoogte blijven van actie’s, vacatures of Beauty news?


HET EERSTE CONSULT IS GRATIS

Maak een afspraak  Geboortedatum:

  Telefoonnummer:
  Voorkeurslocatie:


  Left Menu Icon