Email disclaimer

Elke email van de Van Lennep Kliniek, inclusief eventuele bijlagen, is alleen bedoeld voor de beoogde ontvanger van de verzending en kan een vertrouwelijke of bevoorrechte communicatie zijn. Als u ten onrechte een email van de Van Lennep Kliniek heeft ontvangen, is het ten strengste verboden de betreffende e-mail te controleren, gebruiken, verspreiden, of kopiëren. Breng ons onmiddellijk op de hoogte van de fout per e-mail en verwijder de betreffende e-mail uit uw systeem. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

Any e-mail send by the Van Lennep Kliniek, including any attachments, is meant only for the intended recipient of the transmission, and may be a confidential or privileged communication. If you received an e-mail from the Van Lennep Kliniek in error, any review, use, dissemination, or copying of this e-mail is strictly prohibited. Please notify us immediately of the error by return e-mail and please delete this message from your system. Thank you in advance for your cooperation.

Left Menu Icon