Informatie

Oedeemtherapie / Manuele lymfedrainage

Oedeem ontstaat door een stoornis in het lymfatische stelsel, waardoor overtollig weefselvocht niet of onvoldoende kan worden afgevoerd. Hierdoor ontstaat een vochtophoping in het onderliggende weefsel die met pijn, zwelling en stijfheid gepaard kan gaan.

De stoornis van het lymfatische stelsel kan aangeboren zijn of extern veroorzaakt worden (operatie, ongeluk etc.) Daarnaast kan ook sprake zijn van een combinatie van vochtophoping en bovenmatige toename van vetweefsel (Lipoedeem). Oedeem is chronisch en kan onbehandeld ernstige klachten veroorzaken.

Behandelingen

Behandeling oedeem

Mensen met oedeemklachten kunnen bij Van Lennep Kliniek worden behandeld met manuele lymfedrainage. Deze speciale massagetherapie stimuleert het lymfatische stelsel om het overtollige vocht te draineren, waardoor de zwelling en pijn verminderen en de mobiliteit vergroot wordt. Oedeem is een chronische aandoening en zal daarom behandeld moeten blijven worden. Uitgegaan wordt van een kuur 8-10 behandelingen, waarna wekelijkse onderhoudsbehandelingen nodig zijn. Uw behandelaar zal u ook adviezen voor thuis meegeven om de behandeling en de resultaten te ondersteunen.

Prijzen

Oedeem behandelprijzen:

Afhankelijk van de zorgverzekeraar kan deze behandeling (deels) vergoed worden